Aanmelding & Contactgegevens

Je kunt bijgaand formulier gebruiken om je aan te melden of informatie op te vragen.

Locaties

Trancedans

Stichting Padma, Verwerijstraat 51a, Middelburg Workshopserie Vrouw & Dans

Stichting Padma, Verwerijstraat 51a, Middelburg Helend Zingen & Tandava Dansmeditatie: 

Huize Eigen-Wijze, Vertonsweg 1, Burgh-HaamstedeIndividuele Sessies:

 Kuuroord de Schouw, Noordgouwe


(In overleg ook mogelijk bij Huize Eigen-Wijze, Burgh-Haamstede en ongeveer eens per maand op vrijdagmiddag bij Stichting Padma, Middelburg)


image28

Singing Soul

KVK: 69110395 

BTW-id: NL002051903B97

AGB-code Singing Soul: 90063259

AGB-code Zorgverlener E.D.C. Bot: 90-041152

Beroepsvereniging BATC: BR-02564

KB code (klacht- en tuchtrecht):  1702.2155 

Privacyverklaring

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheids- en of welzijnstoestand en gegevens over en voortgang van de behandelingen.


Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

· zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en eventuele medische gegevens,

· er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. 

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).


De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

· Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

· Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

· Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

· Uw naam en mailadres gebruik ik voor het versturen van een nieuwsbrief (eens per 6 weken), zodat u op de hoogte blijft van mijn aanbod en de activiteiten.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.


Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.


PRIVACY OP DE FACTUUR

Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. 

• Uw naam, adres en woonplaats 

• de datum van de behandeling

• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’

• de kosten van het consult